ข่าวเครือข่าย ศธจ. E-network สำนักงานศึกษาธิการภาค 9

๕ เมษายน ๒๕๖๕ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 29 ครั้ง ]


๕ เมษายน ๒๕๖๕ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

โดย : ผู้ดูแลระบบ/ผู้ดูแลระบบ ศธภ.9


          ๕ เมษายน ๒๕๖๕ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค ๙ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอน้อมเกล้าฯ ถวายพระพร ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน                                                                             

    ๕ เมษายน ๒๕๖๕ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี