ข่าวเครือข่าย ศธจ. E-network สำนักงานศึกษาธิการภาค 9

๖ เมษายน ๒๕๖๕ ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์ปฐมบรมกษัตริย์แห่งราชจักรีวงศ์

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 49 ครั้ง ]


๖ เมษายน ๒๕๖๕ ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์ปฐมบรมกษัตริย์แห่งราชจักรีวงศ์

โดย : ผู้ดูแลระบบ/ผู้ดูแลระบบ ศธภ.9


          คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค ๙ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอน้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ ๑) ทรงเสด็จปราบดาภิเษกขึ้นเป็นพระมาหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีและเป็นวันครบการก่อตั้งราชวงศ์จักรี                                                                             

    ๖ เมษายน ๒๕๖๕ ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์ปฐมบรมกษัตริย์แห่งราชจักรีวงศ์