ข่าวเครือข่าย ศธจ. E-network สำนักงานศึกษาธิการภาค 9

๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 40 ครั้ง ]


๒๙ เมษายน ๒๕๖๕
เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร

โดย : ผู้ดูแลระบบ/ผู้ดูแลระบบ ศธภ.9


                                                                                       

    ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕
เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร