ข่าวเครือข่าย ศธจ. E-network สำนักงานศึกษาธิการภาค 9

๔ พฤษภาคม วันฉัตรมงคล ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงาน สำนักงานศึกษาธิการภาค ๙ กระทรวงศึกษาธิการ

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 37 ครั้ง ]


๔ พฤษภาคม  วันฉัตรมงคล 
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงาน สำนักงานศึกษาธิการภาค ๙ กระทรวงศึกษาธิการ

โดย : ผู้ดูแลระบบ/ผู้ดูแลระบบ ศธภ.9


                                                                                       

    ๔ พฤษภาคม  วันฉัตรมงคล 
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงาน สำนักงานศึกษาธิการภาค ๙ กระทรวงศึกษาธิการ