ข่าวเครือข่าย ศธจ. E-network สำนักงานศึกษาธิการภาค 9

๕ พฤษภาคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการภาค ๙

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 35 ครั้ง ]


๕ พฤษภาคม  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการภาค ๙

โดย : ผู้ดูแลระบบ/ผู้ดูแลระบบ ศธภ.9


                                                                                       

    ๕ พฤษภาคม  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการภาค ๙