ข่าว ศธภ.9 Enews สำนักงานศึกษาธิการภาค 9

[ มีผู้เข้าชมหน้านี้ : 1102 ครั้ง ]

นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ รองศึกษาธิการภาค 8 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 9 เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ระดับภาค ปี 2563 – 2565
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-07-24 14:36:46 ผู้เยี่ยมชม : 11 ครั้ง
นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ รองศึกษาธิการภาค 8 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 9 และคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจสนามสอบ ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี. พ.ศ.2563
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-07-14 09:14:08 ผู้เยี่ยมชม : 15 ครั้ง
นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ รองศึกษาธิการภาค 8 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 9 ได้ลงพื้นที่ ตรวจติดตามการสอบคัดเลือก รองผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด สพฐ.
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-07-09 22:41:20 ผู้เยี่ยมชม : 15 ครั้ง
นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ รองศึกษาธิการภาค 8 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 9 ลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีพร้อมกับนายมณฑล ภาคสุวรรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อตรวจติดตาม รับทราบปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์ covid-19
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-07-08 16:05:10 ผู้เยี่ยมชม : 22 ครั้ง
นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ รองศึกษาธิการภาค 8 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 9 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมโกวิท สำนักงานศึกษาธิการภาค 9
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-06-18 13:41:27 ผู้เยี่ยมชม : 23 ครั้ง
นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ รองศึกษาธิการภาค 8 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 9 พร้อมด้วยคณะได้ลงพื้นที่จังหวัดสระแก้วตรวจติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid -19 ) ในรอบที่ 1
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-06-16 16:25:07 ผู้เยี่ยมชม : 30 ครั้ง
นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ รองศึกษาธิการภาค 8 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 9 พร้อมด้วยคณะได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid -19 ) ในรอบที่ 1
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-06-12 14:29:57 ผู้เยี่ยมชม : 31 ครั้ง
นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ รองศึกษาธิการภาค 8 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 9 ได้เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-06-05 16:32:09 ผู้เยี่ยมชม : 31 ครั้ง
วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563 นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในการประชุม พิจารณากลั่นกรองรายชื่อ นักเรียน จัดลำดับความสำคัญ และคัดเลือก คัดสรร ให้ได้รายชื่อผู้มีสิทธิไดรับพระราชทานทุนการศึกษาตามโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ฯ รุ่นที่ 12 ปี 2563 ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมงกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) “ ระดับภาค จำนวน 8 ราย โดยมี ว่าที่ร้อยตรี พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นางสาวปาณี นะคะนาท รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายบัญชา เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ รองศึกษาธิการภาค 8 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 9 นายโกเมศ กลั่นสมจิตต์ นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาค 9 และ ศึกษาธิการจังหวัดใน ศธภ.9 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-05-13 13:52:22 ผู้เยี่ยมชม : 66 ครั้ง
นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ รองศึกษาธิการภาค 8 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 9 ได้จัดประชุม การปฏิบัติงานตามข้อกำหนดการบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด Covid – 19
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-03-26 15:56:55 ผู้เยี่ยมชม : 60 ครั้ง
นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ รองศึกษาธิการภาค 8 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 9 ได้ร่วมคณะ ตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1/2563 ลงพื้นที่จังหวัดตราด
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-03-12 16:14:57 ผู้เยี่ยมชม : 164 ครั้ง
นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ รองศึกษาธิการภาค 8 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 9 ได้ร่วมคณะ ตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1/2563 ลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรี
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-03-12 15:59:32 ผู้เยี่ยมชม : 75 ครั้ง
นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ รองศึกษาธิการภาค 8 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 9 ได้ร่วมคณะตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1/2563 ณ จังหวัดนครนายก
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-03-12 09:25:02 ผู้เยี่ยมชม : 169 ครั้ง
นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ รองศึกษาธิการภาค 8 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 9 ได้ร่วมคณะ ตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1/2563 ณ จังหวัดปราจีนบุรี
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-03-03 11:50:23 ผู้เยี่ยมชม : 140 ครั้ง
นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ รองศึกษาธิการภาค 8 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 9 ได้ร่วมคณะตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1/2563 ณ จังหวัดสระแก้ว
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-02-26 14:28:09 ผู้เยี่ยมชม : 125 ครั้ง
นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ รองศึกษาธิการภาค 8 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 9 ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเปิดบ้านวิชาการบูรพาปราจีน (open house )
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-02-13 10:04:28 ผู้เยี่ยมชม : 121 ครั้ง
นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ รองศึกษาธิการภาค 8 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 9 ได้เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อ การจัดการศึกษาแบบบูรณาการเชิงพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ ในการจัดประชุมสัมนาองค์คณะบุคคลในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-02-06 16:50:45 ผู้เยี่ยมชม : 65 ครั้ง
นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ รองศึกษาธิการภาค 8 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 9 ได้เป็นประธานเปิดงาน นิทรรศการ “เปิดบ้านปริทัศน์ตลาดนัดเทคโนโลยี 2020 “
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-02-06 16:44:32 ผู้เยี่ยมชม : 66 ครั้ง
นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ รองศึกษาธิการภาค 8 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 9 ได้เป็นประธานเปิดประชุมและบรรยายพิเศษโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการสื่อสารความเชื่อมโยงและความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บท และการประเมินผลการดำเนินงานพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ ในระบบ eMENSCR
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-01-21 09:49:25 ผู้เยี่ยมชม : 66 ครั้ง
ศึกษาธิการภาค 9 บรรยายพิเศษ การขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาเชิงพื้นที่ระดับจังหวัดโดยองค์คณะบุคคล จังหวัดนครนายก
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2020-01-09 10:22:25 ผู้เยี่ยมชม : 84 ครั้ง
วันที่ 17 ธันวาคม 2562 ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดสระแก้ว นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ รองศึกษาธิการภาค 8 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 9 ได้บรรยายพิเศษ แนวทางการจัดตั้งประชาคมการศึกษาจังหวัด (PEC) หรือ Provincial Education Community ของจังหวัดสระแก้ว
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-12-19 10:42:24 ผู้เยี่ยมชม : 85 ครั้ง
วันที่ 11 ธันวาคม 2562 นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ รองศึกษาธิการภาค 8 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 9 ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการขับเคลื่อนจังหวัดต้นแบบการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ(ปราจีนบุรีโมเดล)
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-12-13 16:09:20 ผู้เยี่ยมชม : 73 ครั้ง
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ รองศึกษาธิการภาค 8 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 9 เป็นวิทยากรบรรยายทิศทางการบูรณาการและขับเคลื่อนการจัดการศึกษาในจังหวัดตราดให้มีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรมด้วยแนวทางการจัดตั้งประชาคมการศึกษาจังหวัดหรือPEC (Provincial Education Community)
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-12-02 14:27:49 ผู้เยี่ยมชม : 117 ครั้ง
วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 จัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ และกำกับ ติดตามงาน การบริหารการศึกษาของจังหวัดในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 9
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-11-11 10:42:54 ผู้เยี่ยมชม : 356 ครั้ง
วันที่ 17 กันยายน 2562 สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการ TFE (Teams For Education ) และการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาแบบบูรณาการในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ โรงแรมซันไรส์ลากูน โฮเทลแอนด์กอล์ฟ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-09-23 08:46:52 ผู้เยี่ยมชม : 80 ครั้ง
วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2562 นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ รองศึกษาธิการภาค 8 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 9 พร้อมด้วย นายโกเมศ กลั่นสมจิตต์ นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาค 9 นายวรวุฒิ รัตน์บริรักษ์ ผอ.กลุ่มพัฒนาการศึกษา นายสัจจา จุ่นบุญ และนางภัทรานิษฐ์ งามวงศ์น้อย เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา จ.ปราจีนบุรี โครงการ TFE (Teams for Education) และ Coaching Team
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-09-09 19:58:32 ผู้เยี่ยมชม : 83 ครั้ง
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2562 สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ได้จัดประชุมโครงการ TFE (Teams For Education ) และการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาแบบบูรณาการในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 9
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-08-24 07:09:48 ผู้เยี่ยมชม : 102 ครั้ง
เมื่อวันที่ 20 ส.ค. 2562 นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ รองศึกษาธิการภาค 8 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 9 และนายโกเมศ กลั่นสมจิตต์ นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาค 9 เข้าร่วมพิธีเปิดงานชุมนุมยุวกาชาดทั่วประเทศ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประจำปี 2562
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-08-21 16:37:45 ผู้เยี่ยมชม : 205 ครั้ง
เมื่อวันที่ 15 – 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562 สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนเป้าหมายพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืนในระดับพื้นที่ กิจกรรมย่อยที่ 2 การขับเคลื่อน การสร้างการรับรู้ การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาในระดับพื้นที่ สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ประจำปีงบประมาณ 2562
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-08-20 12:57:02 ผู้เยี่ยมชม : 77 ครั้ง
นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ รองศึกษาธิการภาค 8 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 9 นายโกเมศ กลั่นสมจิตต์ นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาค 9 และคณะเจ้าหน้าที่ สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ลงพื้นที่ 5 จังหวัดในภาค 9 เพื่ีอตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ กำกับ ติดตาม การดำเนินการจัดสอบครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2019-08-13 14:10:59 ผู้เยี่ยมชม : 115 ครั้ง

กำลังแสดงหน้าที่ 1/4 ->
<< 1 2 3 4 >>