ศธภ.9 และคณะลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีมอบแนวทางการทำงานปีงบประมาณ2564และติดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2563
ศธภ.9 และคณะลงพื้นที่จังหวัดนครนายกมอบแนวทางการ ทำงานปีงบประมาณ2564และติดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2563
ศธภ.9และคณะลงพื้นที่จังหวัดตราดมอบแนวทางการทำงานปีงบประมาณ2564และติดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2563
ศธภ.9และคณะลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีมอบแนวทางการทำงานปีงบประมาณ2564และติดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2563
ศธภ9และคณะลงพื้นที่จังหวัดสระแก้วมอบแนวทางการทำงานปีงบประมาณ2564และติดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2563
นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ รองศึกษาธิการภาค 8 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 9 ได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนรูปแบบแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาเรียนรู้ของจังหวัดในพื้นที่ระดับภายใต้โครงการ TFE (Teams For Education)และโครงการ Coaching Teamsเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9