ศธภ.9 ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร เนื่องในโอกาสปีใหม่ 2565
ศธภ.9 เข้าร่วมประชุม กศจ.นครนายก ครั้งที่ 1/2565
ศธภ.9 เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 1/2565
ศธภ.9 นำคณะผู้บริหาร เข้าพบ เลขาธิการคุรุสภา
ศธภ.9 ร่วมอบรมหลักกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
ศธภ.9 ร่วมประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ