นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ รองศึกษาธิการภาค 8 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 9 เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ระดับภาค ปี 2563 – 2565
นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ รองศึกษาธิการภาค 8 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 9 และคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจสนามสอบ ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี. พ.ศ.2563
นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ รองศึกษาธิการภาค 8 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 9 ได้ลงพื้นที่ ตรวจติดตามการสอบคัดเลือก รองผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด สพฐ.
นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ รองศึกษาธิการภาค 8 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 9 ลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีพร้อมกับนายมณฑล ภาคสุวรรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อตรวจติดตาม รับทราบปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์ covid-19
นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ รองศึกษาธิการภาค 8 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 9 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมโกวิท สำนักงานศึกษาธิการภาค 9
นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ รองศึกษาธิการภาค 8 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 9 พร้อมด้วยคณะได้ลงพื้นที่จังหวัดสระแก้วตรวจติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid -19 ) ในรอบที่ 1