8 มกราคม 2565 วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วจะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ #สำนักงานศึกษาธิการภาค9
สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ขอน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 28 ธันวาคม เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสิรฐที่ทรงสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานี และทรงกอบกู้เอกราช สร้างความเป็นปึกแผ่นแก่ชาติบ้านเมืองเป็นอเนกประการสืบมาตราบปัจจุบัน
รายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2564
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564 ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการและ เจ้าหน้าที่ สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สายด่วน 1374 กอ.รมน. รับแจ้งเหตุความมั่นคง
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบ IIT และ EIT ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ