แสดงรายการ

ชื่อเอกสาร : เอกสารขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา (ศรร.)
กลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ส่งเอกสารขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา (ศรร.) ขั้นตอนการดำเนินการประเมินศูนย์การเรียนรู้ฯ ประกาศแนวทางการพัฒนาและประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ฯ เกณฑ์การประเมินศูนย์การเรียนรู้ฯ และ แบบประเมิน ศ. รร. 01 - ศรร.04
เอกสารประกอบ 1
 
กลับไปหน้าก่อน...