อัลบั้มภาพกิจกรรม
ประมวลภาพกิจกรรม
ดร.วันเพ็ญ บุรีสูงเนิน รองศึกษาธิการภาค 6 ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการภาค 9
ภาพข่าวกิจกรรม
ศึกษาดูงานนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ และศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ต้านโกง
isp_pc_7_11_2017
การตรวจราชการแบบบูรณาการรอบที่1จ.นครนายก