ปฏิทินปฏิบัติงาน

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

 

Best Practice ปฐมวัย สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 [เอกสารแนบ]


รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศในยุคประเทศไทย 4.0 DEVELOPMENT OF MONITORING AND EVALUATION COOPERATIVE FORMS BASED ON THE PRINCIPLES OF GOOD GOVERNANCE EFFECTIVE AND CONSISTENT WITH THE DIRECTION OF THE EDUCATION REFORM OF COUNTRY THAILAND 4.0 [เอกสารแนบ]


รายงานผลการตรวจราชการกรณีปกติตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เขตตรวจราชการที่ 9 [เอกสารแนบ]


แผนปฏิบัติการรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุของข้าราชการพลเรือนสามัญ สป.ศธ. [เอกสารแนบ]


ประกาศคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 [เอกสารแนบ]


รายงานผลการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [เอกสารแนบ]


เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการบูรณาการการจัดการศึกษาด้วย PEC (Provincial Education Community) เพื่อตอบโจทย์โครงการ TFE (Teams For Education) อย่างมีประสิทธิภาพ 22 ส.ค.62 (ชุดที่ 1 / 2 ก.ย. 62) [เอกสารแนบ]


ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องสถานที่จัดกตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ [เอกสารแนบ]


รายงานผลการดำเนินโครงการ TFE (Teams For Education) สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [เอกสารแนบ]


ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์ และการประชาสัมพันธ์การป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 [เอกสารแนบ]


ข่าวสารการศึกษา E-news ศธภ.9 [อ่านทั้งหมด] [ส่งข่าว]

ข่าวเครือข่าย E-network ศธภ.9 [อ่านทั้งหมด] [ส่งข่าว]

คลิปข่าวการศึกษา E-clips ศธภ.9 [ชมคลิปทั้งหมด] [ส่งคลิปการศึกษา]หนังสือ ประกาศ / หลักเกณฑ์ จากกลุ่ม/หน่วย ในสังกัด ศธภ.9 [ส่งไฟล์]


Q&A ถาม – ตอบ สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 [ดูทั้งหมด]


กระดานรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ [ดูทั้งหมด]


ข่าวการศึกษาจากเว็บไซต์ครูบ้านนอก.คอม [ดูทั้งหมด]

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ


นายประเสริฐ บุญเรือง
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ศึกษาธิการภาค 9


นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ
รองศึกษาธิการภาค 8 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 9 ประวัติศึกษาธิการภาค

รองศึกษาธิการภาค 9


สำนักงานศึกษาธิการภาค 18 ภาค

 • สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 จ.ปทุมธานี
 • สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 จ.ลพบุรี
 • สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 จ.ฉะเชิงเทรา
 • สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 จ.ราชบุรี
 • สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 จ.เพชรบุรี
 • สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 จ.สงขลา
 • สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 จ.ภูเก็ต
 • สำนักงานศึกษาธิการภาค 8 จ.ยะลา
 • สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 จ.ชลบุรี
 • สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 จ.อุดรธานี
 • สำนักงานศึกษาธิการภาค 11 จ.สกลนคร
 • สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 จ.ขอนแก่น
 • สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 จ.อุบลราชธานี
 • สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 จ.นครราชสีมา
 • สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 จ.เชียงใหม่
 • สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 จ.เชียงราย
 • สำนักงานศึกษาธิการภาค 17 จ.พิษณุโลก
 • สำนักงานศึกษาธิการภาค 18 จ.กำแพงเพชร
 • จำนวนผู้เยี่ยมชม

  ผู้ชมออนไลน์จำนวน 1 คน
  ท่านเข้ามาเป็นคนที่ : 234686
  เริ่มนับวันที่ 5 ก.ย. 2559

  Statistics
  Today
  1
  Yesterday
  1
  This Month
  7
  Last Month
  31
  This Year
  98
  Last Year
  504

  กล่องความรู้